BAĞIMSIZ ÖĞRENME MERKEZİ

INDEPENDENT LEARNING CENTER – BAĞIMSIZ ÖGRENME MERKEZİ

Bağımsız öğrenme merkezinin amacı ders dışında kalan sürelerde öğrencilerin kendi başlarına ya da bu merkezdeki öğretim elemanlarının danışmanlığında öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde birebir aktif rol alarak dil gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri etkinlik, konuşma veya seminerlere katılabileceği bir öğrenme ortamı sunmaktır.  

                Bağımsız Öğrenme Merkezinde öğrencilere sunulan faaliyetler şu şekildedir:


Başa Dön