HAKKIMIZDA

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2010 yılında Üniversitemizin diğer fakülteleri ile birlikte ilgili yasa uyarınca kurulmuştur. Kurulmasının hemen ardından akademik, idari ve fiziki yapılanma ile ilgili çok yönlü teknik ve proje çalışmaları kısa sürede tamamlanmış ve Yüksekokulumuz 2011-2012 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun hedefi, öğrencilerimizin akademik,  sosyal ve mesleki alanlarda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düzeyde yabancı dil yeterliğine sahip olmalarıdır. İletişime dayalı, öğrenme ve süreç odaklı, çağdaş bir dil eğitimi yaklaşımıyla eğitim verilir. 

Yüksekokulumuzda Temel İngilizce Eğitimi ve Modern Diller Eğitimi alanlarında hizmet verilmektedir. Hazırlık sınıfında üniversitemiz lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilere verilen temel İngilizce eğitiminin yanı sıra, üniversitemiz lisans programlarındaki zorunlu ve seçmeli İngilizce ve Japonca  yabancı dil dersleri de Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sağlanmaktadır.   

Yüksekokulumuzda Hazırlık Birimi, Modern Diller Birimi, Ölçme-Değerlendirme ve İstatistik Birimi, Hizmetiçi Eğitim Birimi, Materyal Geliştirme Birimi ve Bağımsız Öğrenme Merkezi Birimi olmak üzere altı birim bulunmaktadır.

Yüksekokulumuz “Yabancı Dil Eğitiminde Uluslararası Kalite” anlayışıyla hareket etmekte ve çalışma şartlarını çağın gerisinde bırakmayacak bir prensip içinde işleyişini sürdürmektedir.


Başa Dön