ÖLÇME VE DEĞ. İST. BİRİMİ HAKKINDA

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK BİRİMİ

Birimimiz üniversitemizde uygulanan İngilizce Yabancı Dil sınavlarının hazırlanması ile sorumludur. Birimimizce hazırlanan sınavlar:

- Erasmus ve Mevlana öğrenci değişim programları yabancı dil sınavı,

- Yüksek lisans programları yabancı dil sınavı,

- Hazırlık Birimi sınavları,

- Fakülte ve yüksekokullarda verilen Ortak Zorunlu ve Seçmeli Yabancı Dil derslerinin sınavlarıdır.

Ölçme-Değerlendirme ve İstatistik Birimi’nin Görev Tanımı;

• Diğer koordinatörler ile birlikte sınav takvimini belirlemek.

• Sınavların hazırlanmasında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek.

• Sınavların düzeltme okuması, çoğaltılması ve dosyalanmasının koordinasyonunu yapmak.

• Sınavların uygulanma sürecindeki koordinasyonu sağlamak.

• Sınav güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak.

• Sınavların değerlendirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

• Sınavlarla ilgili istatistikleri analiz etmek ve sınavlarda gerekli düzenlemeleri yapmak.

• Sınavların düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.


Başa Dön