HAZIRLIK BİRİMİ HAKKINDA

HAZIRLIK BİRİMİ HAKKINDA


 

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNİN AMACI

 

İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitiminin temel amacı, öğrencilerin İngilizcenin temel kurallarını öğrenmelerini ve kelime bilgilerini geliştirmelerinin yanı sıra alanlarındaki İngilizce kaynakları ve uluslararası etkinlikleri takip edebilmelerini, gerek kendi bölümlerinde gerekse gündelik hayatta İngiliz Dilinden en üst seviyede faydalanmalarını sağlamaktır. Okulumuzda uygulanan program, öğrencileri etkin, istekli ve kendi kendine öğrenen bireyler olması yönünde destekler ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) düzeylerine göre hazırlanmıştır.

 

CEFR (Common European Framework)

A1

(Beginner) –  (Elementary)

A2

(Pre-Intermediate)

B1

(Intermediate)

B2

(Upper- Intermediate)

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM SİSTEMİ

 

 • Sistemin amacı öğrencinin bulunduğu seviye sonunda bir üst seviyeye geçebilmek için gerekli yeterliği sağlayabilmesi ve o seviye grubu için belirlenmiş hedeflere ulaşabilmesidir.
 • Bu programda öğrencilerin, akademik yılsonunda B2 seviyesine ulaşması sağlanmaktadır.
 • Sistemde dil eğitim anlayışımız sınav odaklı değil, öğrenme ve süreç odaklıdır. Bu nedenle, öğrencinin dil becerilerindeki gelişimi izlenmekte, öğrenciye destekleyici ve yapıcı geribildirim verilmektedir. 

 

DERS SAATLERİ VE İÇERİKLERİ

 

Seviye Grubu

Haftalık Ders Saati

Ders Adı

A1

20 saat

Main Course (20)

A2

18 saat

Main Course (18)

B1

16 saat

Main Course (16)

 

BAŞARI VE DEĞERLENDİRME

 

Yıl içi başarı notu:

 

 1. Ara Sınavlar (%60)
 2. Kısa Sınavlar (%30)
 3. Sınıf-içi Katılım (CPG- Class Participation Grade) (%10)

Hazırlık sınıfı başarı notu:

 1. Yıl içi Başarı Notu (%40)
 2.  Final Sınavı (%60)

 

I. Ara Sınavlar

 

Ara sınavların sayısı her akademik yıl öncesinde Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Her yarıyılda ikişer olmak üzere bir akademik yılda toplam 4 ara sınav uygulanmaktadır. Aşağıdaki tabloda hangi sınavlarda hangi becerilerin test edildiği belirtilmiştir.

Dönem

Ara Sınav

Test Edilebilecek Yeti

I. Dönem

1. Ara Sınav (Midterm)

Listening, Reading, Use of English, Writing

2. Ara Sınav (Midterm)

Listening, Reading, Use of English, Writing, Speaking

 

II. Dönem

3. Ara Sınav (Midterm)

Listening, Reading, Use of English,  Writing

4. Ara Sınav (Midterm)

Listening, Reading, Use of English, Writing, Speaking

 

II. Kısa Sınavlar

Bir akademik yıl içerisinde uygulanacak kısa sınavların sayısı Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Dinleme, okuma ve İngilizceyi kullanım becerileri bu kısa sınavlarda test edilmektedir. Yazma becerisi Portfolio, Konuşma becerisi Sunum ve Münazara gibi Performansa dayalı yöntemlerle kısa sınav olarak değerlendirilmektedir.

Dönem

Kısa Sınav

Test Edilebilecek Yeti

I. Dönem

1. Kısa Sınav (Quiz I)

Listening, Reading, Use of English

2. Kısa Sınav (Quiz II)

Listening, Reading, Use of English

3. Kısa Sınav (Quiz III)

Writing (Portfolio hazırlanması)

4. Kısa Sınav (Quiz IV)

 

Speaking (Performansların değerlendirilmesi)

II. Dönem

5. Kısa Sınav (Quiz V)

Listening, Reading, Use of English

6. Kısa Sınav (Quiz VI)

Listening, Reading, Use of English

7. Kısa Sınav (Quiz VII)

Writing (Portfolio hazırlanması)

8. Kısa Sınav (QuizVIII)

Speaking (Performansların değerlendirilmesi)

 

III. Sınıf-içi Katılım (CPG- Class Participation Grade)

Öğrenciler her yarıyıl sonunda sınıf-içi katılım notu ile değerlendirilirler.  

IV. Final Sınavı

Hazırlık Sınıfı öğrencisinin final sınavına girebilmesi için yıl içi başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Yıl içi başarı notu; ara sınavların %60’ı, kısa sınavların %30’u, sınıf içi başarı notunun %10’u toplamı alınarak hesaplanır.

Yılsonu başarı durumunun (sınıf geçme notunun) hesaplanabilmesi için final sınav notunun en az 60 puan olması gerekir. Final sınav notu 60 puanın altında olan öğrenciler yıl içi başarı notu dikkate alınmadan başarısız sayılır. 

Hazırlık Sınıfını geçmek için aşağıda belirtilen a) veya b) durumlarından birini gerçekleştirmek gerekmektedir:

Durum a)

Yıl içi başarı notu

%40

Final Sınavı

%60

Genel Ortalama

65 puan ve üstü olması gerekir.

 

Durum b)

Yıl içi başarı notu 85 puan ve üzeri olan öğrenciler Final sınavına girmeksizin Hazırlık Sınıfında başarılı sayılırlar.

 

DEVAM ZORUNLULUĞU

 • Akademik yılsonunda başarılı olma koşullarından bir diğeri devamsızlık limitini aşmamış olmaktır.
 • İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıtlı öğrencilerin programa devam etmeleri zorunludur ancak bir önceki akademik yıl devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan Hazırlık Sınıfını tekrar eden öğrencilerin devam zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Her bir seviye grubu için devamsızlık limiti o seviyedeki toplam ders saatinin % 15’i hesaplanarak elde edilir.

 

MAZERETLER

 • Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle birlikte, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır.
 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (STS), İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı (CPT) ve kısa sınavlar için mazeret sınavı açılmaz.
 • Mazeretlerin devamsızlık durumuna etkisi yoktur. Öğrenciler mazeretleri dolayısıyla gelmediği derslerde “Devamsız” olarak işlenir.

 


Başa Dön